Tekniske spørsmål og svar
Les mer om feilsøking av problemer på våre plattformer, funksjonalitet og andre tekniske spørsmål

Vanlige, tekniske spørsmål

PC / Mac og nettlesere

Apple TV, iPhone, iPad

Android

Chromecast

Smart TV