Tekniske spørsmål og svar
Les mer om feilsøking av problemer på våre plattformer, funksjonalitet og andre tekniske spørsmål

Innlogging

Apple TV, iPhone, iPad

Android

Chromecast

Feilmeldinger

Smart TV

Vanlige, tekniske spørsmål

PC / Mac og nettlesere